Profily

Sortiment vyrábaných profilov výstuže. Stránka generuje tabuľku plôch výstuže v zadaných plošných jednotkách a pre zadaný počet desatinných miest.

Betóny

Charakteristiky betónov potrebné pre výpočet. Charakteristiky sú k dispozícii pre dve normy - Dovolené namáhania a EC2

Výstuže

Charakteristiky výstuže. K dispozícii sú rovnaké normy ako pre betóny.

© D.Duris posta@dduris.net