Ec-Ohyb
Betón :
Výstuž :
Výška prierezu H [m]:
Šírka prierezu B [m]:
Krytie do osi výstuže a [m]:
Ohybový moment M [kN.m]:
Vystuženie As [cm2]:
© D.Duris posta@dduris.net