Pomôcky...

Profesne zameraná časť obsahujúca jednoduché aplikácie pre získanie informácií potrebných pri dimenzovaní betónových konštrukcií ako napríklad :

  • Tabuľka plôch pre sortiment profilov výstuže
  • Triedy betónov podľa viacerých noriem
  • Triedy výstuže podľa viacerých noriem

Dimenzovanie...

  • Návrh výstuže pre jednoduchý ohyb
  • Návrh šmykovej výstuže

Vždy sa jedná o maximálne zjednodušené vpočty, bez vzájomného prepojenia. Obyčajne sa dajú rýchlejšie urobiť na kalkulačke, tu však sú k dispozícii údaje, ktoré treba obyčajne hľadať v norme...

Programy, pre komplexnejšie výpočty sú v oddelení C#... Niektoré je možné aj ztiahnúť.

© D.Duris posta@dduris.net